ประชาสัมพันธ์: ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารศุนย์บริการหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
คลินิกทันตกรรม (Dental Clinic)
Nov 1, 2016, 10:35:10 AM

คลินิกทันตกรรม (DENTAL CLINIC) การได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอ นอกจากมีผลทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งแล้ว ยังมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นบริเวณช่องปากและฟันได้ เช่น ปากแห้ง น้ำลายเหนียวข้น การรับรสชาติเปลี่ยนแปลงไป เยื่อบุช่องปากอักเสบ เลือดออกง่ายตามไรฟัน ทั้งนี้ ในผู้ป่วยที่มีช่องปากไม่สะอาด ไม่ได้รับการเตรียมช่องปากก่อนได้รับรับยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสง ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกเบ้าฟันตาย หรือขากรรไกรเน่าตาย ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอทุกราย ควรได้รับการตรวจฟันและเตรียมช่องปากให้พร้อมก่อนได้รับ ยาเคมีบำบัด หรือ ฉายแสง และมีความจำเป็นที่ผู้ป่วยควรดูแลสุขภาพช่องปากทั้งระหว่างและหลังการรักษา เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในช่องปาก

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จึงเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมเป็นหน่วยบริการย่อย ณ อาคารรังสีรักษาและเคมีบำบัด เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นระบบต่อเนื่อง
ประเภทบริการทันตกรรม

  • ตรวจ วินิจฉัย รักษา ทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับ รังสีรักษาและหรือเคมีบำบัด
  • ให้การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาและหรือเคมีบำบัด
  • ให้การดูแลทางทันตกรรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยเน้นในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

โทร 043 224 624 ต่อ 5112


ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด รพ.ขอนแก่น

ที่อยู่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)

โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)

โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605

cancer.kkh@hotmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Infographic MOVE