ประชาสัมพันธ์: ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารศุนย์บริการหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
หอผู้ป่วยพิเศษ (Private room)
Nov 1, 2016, 10:46:19 AM

หอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัด ตั้งอยู่ชั้น 4 และชั้น 5 อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โดยหอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัดชั้น 4 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และ หอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัดชั้น 5 เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยให้บริการประเภทผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและรับรังสีรักษา ผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยอื่นโดยได้รับอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้ รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟูต่อเนื่อง ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และผู้ป่วยรักษาแบบประคับประคอง ทั้งนี้ต้องมีแพทย์รับเป็นเจ้าของไข้และมาตรวจติดตามอาการผู้ป่วยตลอดระยะเวลานอนรักษา
จำนวนห้องที่ให้บริการ

ทั้งหมด 28 ห้อง

- หอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัด ชั้น 4 จำนวน 14 ห้อง

- หอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัด ชั้น 5 จำนวน 14 ห้อง

การให้บริการหอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัด

ประเภทผู้ป่วยที่รับไว้รักษา

- ผู้ป่วยอาการหนักปานกลางอยู่ในระยะพักฟื้น
- ให้บริการผู้ป่วยในห้องพิเศษ แยกเฉพาะรายบุคคล
- ผู้ป่วยต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้เข้าหรือย้ายเข้าห้องพิเศษได้ (กรณีผู้ป่วยอยู่หอผู้ป่วยสามัญ)
- ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีแพทย์เป็นเจ้าของไข้ดูแลรักษาและติดตาม มาเยี่ยมตรวจอย่างน้อยวันละครั้ง
- ต้องมีญาติหรือผู้ดูแลอยู่เฝ้าผู้ป่วย อย่างน้อย 1 คน

วันแรกที่เข้ารับริการ...ท่านจะได้รับการรักษาพยาบาลดังต่อไปนี้

- การตรวจวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิตสูง การประเมินความปวดและชั่งน้ำหนัก (ในรายที่จำเป็น)

- การซักประวัติการเจ็บป่วย การลงนามยินยอมอยู่รักษาการยินยอมผ่าตัด (กรณีที่ต้องผ่าตัด)

- การอธิบายเกี่ยวกับอาการของโรค การรักษาพยาบาล

- การเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจและการให้การรักษาตามคำสั่งแพทย์

- การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในขณะนอนพักรักษาตัวในห้องพิเศษ เช่น การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก

- การแนะนำการปฏิบัติตัวเฉพาะโรค การป้องกันความเสี่ยง เช่น การพลัดตกหกล้ม การแพ้ยา การเตรียมตัวก่อน-หลังผ่าตัด การป้องกันทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น

- การตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล

- การผูกป้ายข้อมือ (เป็นการระบุตัวผู้ป่วยได้ถูกต้อง)

- การรับมอบของใช้ส่วนตัวขณะพักรักษาในห้องพิเศษ

- การเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าของโรงพยาบาลที่เตรียมไว้

อุปกรณ์ของใช้ภายในห้องผู้ป่วย

 1. โทรทัศน์พร้อมรีโมท 1 ชุด
 2. เครื่องทำน้ำอุ่น 1 ชุด
 3. ตู้เย็น 1 หลัง
 4. กระติกน้ำร้อน 1 ใบ
 5. เหยือกน้ำแสตนเลส 1 ใบ
 6. ถาดรองแก้ว 1 ใบ
 7. แก้วน้ำ 4 ใบ
 8. หมอน 2 ใบ
 9. ผ้าห่ม 2 ผืน
 10. นาฬิกาติดฝาผนัง 1 เรือน
 11. จาน 2 ใบ
 12. ถ้วย 2 ใบ
 13. ช้อน, ส้อม อย่างละ 2 คัน
 14. เครื่องปรับอากาศพร้อมรีโมท 1 ชุด

ท่านจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลระหว่างอยู่รักษา.....ดังต่อไปนี้

- การตรวจเยี่ยมของแพทย์เจ้าของไข้อย่างน้อยวันละครั้ง

- การให้การรักษาเฉพาะโรคตามแนวทางการรักษา

- การเยี่ยมตรวจของพยาบาลอย่างน้อยเวรละ1-2 ครั้ง

- มีพยาบาลดูแลให้การพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

- ได้รับการวัดอุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิต การประเมินความปวด วันละ 2 ครั้ง

ยกเว้น กรณีผู้ป่วยผ่าตัดหรือมีอาการผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงท่านจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตามอาการรุนแรงหรือตามคำสั่งการรักษา

- การเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น

- การเปลี่ยนผ้าปูเตียง ปลอกหมอน วันละ 1 ครั้ง ช่วงเย็น

- การเปลี่ยนผ้าห่ม ทุกวันพุธและวันอาทิตย์

- การบริการอาหารที่เหมาะสมกับโรค ศาสนาและสภาพร่างกาย ให้บริการอาหารวันละ 3 มื้อ (ท่านสามารถแจ้งความต้องการให้พยาบาลทราบล่วงหน้า)

- หากท่านมีความจำเป็นต้องการออกจากโรงพยาบาล เพื่อไปทำธุระส่วนตัวชั่วคราว ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้พยาบาลทราบทุกครั้ง

- หากท่านต้องการบริการสระผม ขอให้แจ้งพยาบาลทราบ

บริการที่ท่านจะได้รับ1.บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2.บริการ Hair Spa Shampoo
3.ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ4.Happy Birth Day …To You… 5.ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันพุธ
6.อาหารตามสั่งสำหรับผู้ป่วย


สิ่งที่ผู้ป่วยและญาติสามารถทำได้....

- โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องพัก

- โปรดสำรวจอุปกรณ์ หลอดไฟ ของใช้ต่างๆ ภายในห้องพักผู้ป่วย หากชำรุด กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยทราบทันที

- ควรมีญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยอยู่เฝ้า ไม่เกิน 2 คน กรณีที่ไม่มีญาติเฝ้า โปรดแจ้งให้พยาบาลทราบล่วงหน้า

- การใช้อุปกรณ์ภายในห้องพักตามที่ทางโรงพยาบาลเตรียมไว้ให้ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

- หอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัด ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการอุ่นอาหารไว้ที่ห้องอาหารของเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถนำอาหารที่ต้องการอุ่นไปใช้ บริการได้ตลอดเวลา

- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาเอง (นอกเหนือจากที่ทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้) โปรดชำระค่าบริการเพิ่มตามรายการ

- ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดน้ำ และไฟฟ้า

- ขอความร่วมมือในการปิดเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเวลา 05.00 - 09.00 น. และ 15.00 - 18.00 น.

- ไม่ควรเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้ในห้องพักขณะอยู่รักษา หากมีความจำเป็นควรฝากไว้กับญาติหรือพยาบาลหัวหน้าเวร

การเข้าเยี่ยมของญาติผู้ป่วย **เวลาเยี่ยมที่เหมาะสม คือช่วงเวลา 09.00 - 21.00 น.

- หลัง 24.00 น. ทางหอผู้ป่วยจะล็อคประตูเข้า-ออกด้านหน้า เมื่อท่านต้องการเข้า - ออกนอกหอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัด กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำ หอผู้ป่วยได้รับทราบ

- กรุณาลดการใช้เสียงรบกวนผู้ป่วยและห้องข้างเคียง

- ห้าม นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณหอผู้ป่วย

- ห้าม สูบบุหรี่ ดื่มสิ่งมึนเมา สิ่งเสพติดต่างๆ และเล่นการพนันในบริเวณหอผู้ป่วยพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัด

- ผู้ป่วยและญาติ ห้าม นำทรัพย์สินของโรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่านกลับบ้าน

-ไม่ควร นำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มาใช้ในห้องพิเศษรังสีรักษาและเคมีบำบัด (หากมีความจำเป็นต้องใช้ ทางโรงพยาบาลขอเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าเพิ่ม

ตามอัตราค่าบริการ)

การเยี่ยมตรวจของพยาบาล

- พยาบาลเข้าเยี่ยมตรวจผู้ป่วยในช่วงส่งมอบเวร อย่างน้อยเวรละ 1-2 ครั้ง เพื่อส่งมอบอาการและวางแผนการพยาบาล

- มีการมอบหมายพยาบาลวิชาชีพเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ประจำในแต่ละห้อง

- มีพยาบาลร่วมให้การพยาบาลผู้ป่วยตามแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์หรือตามอาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวร

- มีพยาบาลเข้าเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือผู้ป่วยกึ่งวิกฤตต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในผู้ป่วยแต่ละราย

- พยาบาลต้องติดตามประเมินผลการดูแลผู้ป่วย เพื่อประเมินผลการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย

- พยาบาลต้องแนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดูแลตนเองเฉพาะโรค เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น


ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด รพ.ขอนแก่น

ที่อยู่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)

โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)

โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605

cancer.kkh@hotmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Infographic MOVE