ประชาสัมพันธ์: ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารศุนย์บริการหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
รังสีรักษา (Radiation)
Nov 1, 2016, 10:01:27 AM

รังสีรักษา (Radiation) เป็นการรักษาโรคโดยใช้รังสี ซึ่งเป็นการแพทย์ปัจจุบันสาขาหนึ่ง ที่มีความสำคัญในการรักษาโรคมะเร็ง ในอดีตโรงพยาบาลขอนแก่นไม่มีหน่วยให้บริการรังสีรักษา ต้องอาศัยการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งต้องรองรับผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 7 และจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคอีสานทั้งหมด หน่วยบริการรังสีรักษามีจำนวนน้อยขณะที่จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยรังสีรักษามีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลารอคอยการฉายแสงนานเกินไป ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตระหว่างรอคอยฉายแสง ซึ่งถือได้ว่าระยะเวลารอคอยฉายแสงมีผลกระทบต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาให้โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาบริการด้านโรคมะเร็งเพื่อยกระดับเป็น Excellent cancer canter ระดับหนึ่ง และได้ก่อตั้งศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลารอคอยการฉายแสงสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่จำเป็นต้องได้รับการฉายแสงให้ทันเวลาต่อการดำเนินโรคและให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดบริการรังสีรักษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ปัจจุบันมีเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาค (LINAC) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมด้วย เครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning) เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล (Digital Simulator) เครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง (HDR-Intracavitary brachytherapy) และเครื่องเอ็กซเรย์แบบ C-Arm ชนิดเคลื่อนที่ได้ อย่างละ 1 เครื่อง ด้วยปริมาณผู้ป่วยที่ต้องรับการฉายแสงยังมีอยู่มาก การใช้งานเครื่องฉายแสงที่มีเพียงเครื่องเดียวอย่างเต็มประสิทธิภาพ ยังคงไม่เพียงพอที่จะสามารถลดระยะเวลารอคอยให้ได้ภายใน 6 สัปดาห์ ดังนั้นโรงพยาบาลขอนแก่นจึงมีแผนเพิ่มศักยภาพการบริการขึ้น โดยการเพิ่มเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองการรักษา มูลค่า 30 ล้าน 1 เครื่อง ภายในปี 2560 และเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบปรับความเข้มหมุนรอบตัวผู้ป่วยพร้อมระบบภาพนำวิถี มูลค่า 120 ล้าน 1 เครื่อง ภายในปี 2561 ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพการบริการได้มากขึ้น และคาดการณ์ว่าจะสามารถลดระยะเวลารอคอยฉายแสงได้ไม่เกิน 6 สัปดาห์

ครุภัณฑ์และเครื่องมือเฉพาะทางด้านรังสีรักษา

เครื่องฉายแสงเร่งอนุภาค (LINAC)
เครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning) เครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสีระบบดิจิตอล(Digital Simulator) เครื่องสอดใส่แร่พลังงานสูง (HDR-Intracavitary brachytherapy)


แผนการรักษาด้วยรังสีรักษา

วิธีการรักษาโรคของผู้ป่วยแต่ละคนจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับอวัยวะ ชนิดของโรคมะเร็ง ระยะของโรค อายุของผู้ป่วย การรักษาอาจใช้รังสีรักษาเพียงอย่างเดียว หรือใช้รังสีรักษาร่วมกับการผ่าตัด ร่วมกับยาเคมีบำบัด หรือใช้ทั้งรังสีรักษา การผ่าตัด และยาเคมีบำบัดร่วมกัน ดังนั้นการรักษาจึงจำเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางหลายสาขาร่วมกันดูแลผู้ป่วย แพทย์จากหลายสาขา หรือหลายโรงพยาบาลจะปรึกษากันก่อนเสมอ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยปกติแล้วหน่วยรังสีรักษา จะให้บริการฉายแสง (รังสีรักษา) และใส่แร่ เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งแล้วเท่านั้น แต่มีบางรายที่ไม่เป็นมะเร็ง และได้รับการรักษาด้วยวิธีรังสีรักษา เช่น ภาวะที่แผลเป็นหนาตัวผิดปกติ (Keloids and hypertrophic scars) เนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง (Meningioma) ภาวะตาโปนของฮอร์โมนธัยรอยด์ทำงานมากเกินปกติ (Grave's opthalmophathy) เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องจากแพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งได้แก่ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ สูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ และแพทย์หูคอจมูก โดยแพทย์เจ้าของไข้จะส่งปรึกษามายังรังสีแพทย์ (เฉพาะทางรังสีรักษา) เพื่อพิจารณาความจำเป็นและตรวจร่างกายผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอย่างไรต่อบ้าง เมื่อผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องรับการฉายแสง แพทย์จะส่งผู้ป่วยนัดวันเพื่อวางแผนการรักษา จำลองการฉายแสง เพื่อคำนวณปริมาณรังสี ตำแหน่งการฉายแสง ระยะเวลาการฉายแสงของผู้ป่วยแต่ละราย และเริ่มการรักษาด้วยวิธีฉายแสงเป็นลำดับต่อไป สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น แพทย์เจ้าของไข้ สามารถเขียนใบส่งตัวมารักษาต่อได้ที่หน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น และควรมีผลชิ้นเนื้อพร้อมทั้งฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และผลตรวจเลือดทั้งหมดของผู้ป่วยแนบมาด้วยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา และวางแผนการรักษาของรังสีแพทย์ และทำให้มีความรวดเร็วในการพิจารณาการรักษาของผู้ป่วย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

โทรศัพท์ 043-224624 ต่อ 5103-5 หรือ 5110 ในวันและเวลาราชกา


ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด รพ.ขอนแก่น

ที่อยู่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)

โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)

โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605

cancer.kkh@hotmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Infographic MOVE