ประชาสัมพันธ์: ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารศุนย์บริการหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
ยาคุมไม่ให้เด็กเกิด ป้องกันมะเร็งฆ่าแม่
Nov 1, 2016, 12:03:02 PM


วารสารการแพทย์โรคมะเร็งของอเมริกา รายงานว่า การใช้ยาคุมกำเนิดทางปากอย่างแพร่หลายกันอยู่ในขณะนี้ ช่วยบันดาลให้สตรีผู้ป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ทั่วโลก ถึงแก่
อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%...


ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด รพ.ขอนแก่น

ที่อยู่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)

โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)

โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605

cancer.kkh@hotmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Infographic MOVE