ประชาสัมพันธ์: ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ อาคารศุนย์บริการหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด
043-224624 ต่อ หมายเลขภายใน
043-336789 ต่อ 88 ตามด้วยหมายเลขภายใน
ชั้น 1เบอร์
ประชาสัมพันธ์5000
เวชระเบียน5101
ห้องจ่ายยา5102
ห้อง LAB (ด้านใน)5106
ห้อง LAB (ด้านหน้า)5107
ห้องทันตกรรม5112
ห้องการเงิน5113
ห้องหัวหน้าพยาบาลงานผู้ป่วยนอกรังสีรักษา5103
ห้องตรวจรังสีรักษา เบอร์ 15104
ห้องตรวจรังสีรักษา เบอร์ 25105
ห้องฉายแสง (ด้านใน)5109
ห้องฉายแสง (ด้านนอก)5110
ห้องนักรังสีการแพทย์5111
ห้องวางแผนการรักษา5113
ห้องใส่แร่5115
ห้องเอ็กเรย์ C-Arm5116
ห้อง CT-simmulator5117
งานยานยนต์ อาคารรังสีรักษา
รปภ.
5118
5108
ชั้น 2เบอร์
ห้องหัวหน้าพยาบาล ชั้น 25201
โต๊ะ incharge5202
เคาน์เตอร์พยาบาล5203
ห้องให้ยาเคมีบำบัด Day Care ชั้น 25206
งานประกันสุขภาพ5209
ชั้น 3เบอร์
ห้องหัวหน้าพยาบาล ชั้น 35301
โต๊ะ incharge / Day care5302
เคาน์เตอร์พยาบาล5303
ห้องให้ยาเคมีบำบัด Day Care ชั้น 35309
ชั้น 4เบอร์
เคาน์เตอร์พยาบาล5401
ห้องหัตถการ5402
ห้องหัวหน้าพยาบาล ชั้น 45403
ชั้น 5เบอร์
เคาน์เตอร์พยาบาล5501
ห้องหัตถการ5502
ห้องหัวหน้าพยาบาล ชั้น 55503
ชั้น 6เบอร์
สำนักงานอำนวยการ5601
หัวหน้างานบริหารทั่วไป5602
สำนักงานศูนย์มะเร็ง5604-5
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด5606

ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด รพ.ขอนแก่น

ที่อยู่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0-4322-4623 (ในเวลา)

โทรศัพท์ 0-4333-6789 (นอกเวลา)

โทรสาร 0-4322-4623 ต่อ 5605

cancer.kkh@hotmail.com

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Infographic MOVE